top of page
o3l.gif
OffbeatKindAmphibian-size_restricted.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif
o3l.gif

ART, ARTISTES I DOCENTS

L'art és un mitjà de recerca i comunicació lligada a l'experiència que s'endinsa o rebutja el pròxim, interpretant o produint realitat, i que permet generar crítica, reflexió i coneixement. I lloc que és una forma de coneixement, ho és també d'aprenentatge.
La recerca en el camp de l'Educació Artística estableix un nexe d'unió entre l'àmbit educatiu i l'artístic, i encara que generalment dissociats, són imprescindibles per a mantenir un enfocament global capaç d'adaptar-se als seus múltiples contextos.
Investigar en Educació Artística constitueix un camp divers que comprèn els límits difusos de diferents disciplines. Amb la voluntat d'investigar i desenvolupar processos de millora i innovació en els graus impartits en la Facultat de Belles arts i en la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

En ARTINNOVA impulsem la integració eficient de les noves tecnologies en els processos d'aprenentatge, fomentant l'ús d'eines i entorns virtuals per a la millora educativa en els àmbits de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat d'Educació.
Entenem que l'educació ha d'estar basada en el món real, valorant les pràctiques com un període crucial de formació i d'experiència directa, mitjançant la immersió en el context real imprescindible per a desenvolupar les competències necessàries per a la seva capacitació professional.
No entenem que l'avaluació no estigui orientada a l'aprenentatge, és per això que desenvolupem instruments i estratègies d'avaluació formativa per a millorar l'aprenentatge dels estudiants de les Facultats de Belles Arts i Educació. Creiem que l'aprenentatge és un procés constructiu i no receptiu, pel que l'aplicació d'adequades estratègies metodològiques és un dels elements clau per a aconseguir una millora educativa, tant pel que respecta als objectius docents com a aquells que ens proposem com a Grup d'Innovació Docent. Promovent l'aplicació de metodologies actives en les seves diferents vessants.

bottom of page